mobileLogo
Ekaterra Logo
Article Hero Where Your Favourite Cup Of Tea Comes From

Oorspronkelijk gepubliceerd door Unilever in 2019

Heb je je wel eens afgevraagd waar jouw favoriete thee vandaan komt?

Wist je dat ekaterra ’s werelds grootste theeproducent is? We hebben meer dan 34 merken onder ons dak. Lipton (’s werelds populairste thee), PG tips, Brooke Bond, TAZO® en Pure Leaf zijn er maar een paar van. Pukka maakt heerlijke kruidenthee. Daarnaast hebben we geweldige iconen als Red Rose, JOKO, Lyons en T2.

We kopen 5% van de wereldwijde theevoorraad in 21 verschillende landen, van India en China tot Argentinië en Australië. Maar we telen ook zelf thee op onze eigen plantages in Kenia, Tanzania en Rwanda. Hiermee kunnen we ongeveer 385 miljoen theeliefhebbers elke dag weer hun kopje thee geven.

Zwarte en groene thee, of Camellia sinensis (de echte naam van de plant), is goed voor 90% van onze theehandel. En we zijn er trots op dat we iedereen precies kunnen laten weten waar we al onze thee en kruiden vinden.

Waar en hoe we thee kopen is echt belangrijk

Omdat we zo’n grote afnemer van thee zijn, proberen we voortdurend onze toeleveringsketen nog duurzamer te maken. Dit begint met de zorg voor de mensen die onze bladeren plukken en gaat tot aan de manier waarop we onze melanges samenstellen en verpakken. We willen er zeker van zijn dat onze thee goed is voor zowel mens als planeet.

Onze merken verbinden ons met miljoenen mensen die afhankelijk zijn van de theeproductie, en met de ecosystemen die zij delen. Het gaat onder meer om 750.000 kleine boerenbedrijven, voornamelijk in Afrika en Azië.

We willen dat iedereen in de theebranche een eerlijke deal krijgt. Onze volledig traceerbare thee helpt ons te zorgen voor de mensen die deze thee verbouwen en plukken.

De inspirerende verhalen van arbeiders en hun gezinnen

Wij hebben een lijst met onze leveranciers wereldwijd gepubliceerd en werken in de hele branche samen aan een aantal sociale programma’s met ngo’s en leveranciers. Deze programma’s zijn erop gericht de levensomstandigheden en het welzijn van plaatselijke arbeiders, boeren en hun gezinnen te verbeteren.

Veel boeren verkopen hun beste gewassen om te kunnen leven. Hierdoor moeten ze het zelf vaak doen met rijst, maïs en tarwe. Die zijn goedkoop, maar missen broodnodige voedingsstoffen. Daarnaast is slechte hygiëne vaak ook een groot probleem. Voor kinderen onder de vijf jaar is diarree de op één na grootste doodsoorzaak.

Healthy Diets for Tea Communities is een coalitie onder leiding van de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) en het Ethical Tea Partnership (ETP). In 2023 wil de coalitie 750.000 mensen hebben bereikt in Kenia, Malawi en de Indiase deelstaat Assam, onder wie boeren en hun gezinsleden. Bij ekaterra zijn we er trots op dit programma te ondersteunen en we kijken ernaar uit mensen in de theebranche te helpen gezonder te eten.

Lees onze gezamenlijke paper over hoe het ‘Seeds of Prosperity’-programma theearbeiders helpt gezonder te eten.

Grote uitdagingen aanpakken

Theeplukkers en -boeren maken deel uit van een grote, complexe toeleveringsketen waarin bijna 1 miljoen mensen werken. Dit brengt onvermijdelijk uitdagingen met zich mee. Zo weten we dat in sommige landen waar we onze thee betrekken, de mensenrechten nog steeds worden geschonden.

Daarom doen we aan verantwoorde inkoop. Dit onderstreept ons streven om in onze hele toeleveringsketen zaken te doen op basis van integriteit, openheid en respect voor de universele rechten van de mens en de fundamentele arbeidsregels.

We hebben een reeks programma’s waarmee specifieke mensenrechtenkwesties rond thee worden aangepakt. Het gaat hierbij onder meer om de veiligheid van vrouwen en de arbeidsomstandigheden op theeplantages in regio’s als Assam in India en Kericho in Kenia, waar we ons blijven inzetten om onaanvaardbare praktijken uit te bannen. In 2018 lanceerden we, in samenwerking met UN Women, een wereldwijd kader voor de veiligheid van vrouwen in plattelandsgebieden . Het kader is erop gericht vrouwen en meisjes in sociaal, economisch en politiek opzicht mondiger te maken. Het helpt theeproducenten inzicht te krijgen in de problemen waarmee vrouwen te kampen hebben en hoe zij die problemen op hun beurt kunnen opsporen en voorkomen.

Dankzij onze samenwerking met partners als ETP, Dharma Life en GAIN kunnen we bredere sociale kwesties en milieuproblemen op een veel grotere schaal aanpakken.

Zo werden we in 2017 lid van het Ethical Tea Partnership (ETP), een non-profitorganisatie die ’s werelds invloedrijkste theeproducenten samenbrengt om een eerlijkere, betere en duurzamere theebranche te creëren voor arbeiders, boeren en het milieu.

We geloven dat transparantie tot transformatie leidt. En we werken samen met partners en leveranciers om positieve veranderingen teweeg te brengen voor mens en planeet. Onze klanten maken deel uit van dit proces, zodat ze kunnen zien waar hun favoriete thee vandaan komt en hoe we hiermee de gemeenschappen van binnenuit ondersteunen. We hebben onszelf als doel gesteld onze theeleveringsketen nog duurzamer te maken op sociaal en milieugebied, van de plant tot het kopje.