mobileLogo
Ekaterra Logo

Duurzame landbouw

Duurzaamheid zit al jaren in ons ekaterra-DNA. Onze theeplantages zijn voortrekkers van duurzame landbouw, en inspireren kleinere landbouwers met best practices. En dat hebben we te danken aan de duurzame landbouwcode van Unilever, een code die alle landbouwrichtlijnen en best practices samenbrengt met liefde voor de economie, het milieu én de mens. We blijven zoeken naar manieren om het nog beter te doen.

Zo ontvingen we in 2007 als allereerste theebedrijf ter wereld het Rainforest Alliance Certification. Om aan de normen te voldoen, namen we maatregelen op onze plantages om winstgevend én duurzaam ondernemen mogelijk te maken.

Als bedrijf nemen we grondstoffen van onze planeet. Toch willen we als duurzaam bedrijf nog meer aan die planeet teruggeven. Dat doen we met natuurherstel van de bodem. We hebben landbouwkundigen en biologen in dienst die het beste van de natuur en de wetenschap combineren, en manieren bedenken om de impact van landbouw op de bodem te beperken. Onze theeplantage in Kenia is de grootste erkende, biologische theeplantage ter wereld. Die principes passen we ook toe op onze andere plantages. Een van onze doelstellingen is om tegen 2025 te stoppen met het gebruik van pesticiden op onze plantages. Het is een gedurfde en nooit eerder geziene stap. Het goede nieuws is dat we dat doel al bijna hebben bereikt. We gebruiken al geen gewas­be­scher­mings­mid­delen meer op de volwassen planten op onze plantages. We gebruiken alleen nog bestrijdingsmiddelen als laatste reddingsmiddel in de plantenkwekerijen, zodat jonge planten kunnen overleven. Ook op sommige akkerranden en op paden gebruiken we nog gewas­be­scher­mings­mid­delen, maar dat gebruik zetten we dus binnenkort stop.

Wat gebruiken we dan als alternatief voor de gewasbeschermingsmiddelen? Natuurlijke methoden om plagen en ziekten te weren. Grote delen van onze theeplantages vallen onder natuurbeschermingsprogramma’s. Roofvogels en insecten houden er andere dieren weg die een bedreiging kunnen zijn voor onze planten. En we zetten een schimmel in, trichoderma, als natuurlijke vijand van bodemschimmels. Wat minder vanzelfsprekend is, is bezuinigen op kunstmest. Thee heeft nu eenmaal veel stikstof nodig om goed te groeien. Maar voor de productie van kunstmest is er veel fossiele brandstof nodig. We onderzoeken hoe we minder kunstmest kunnen gebruiken en toch onze hoge rendementen kunnen behouden. Want tegen 2025 willen we 100% energieneutraal produceren. Ons digitale landbouwprogramma helpt ons om het gebruik van kunstmest terug te dringen. En voorspelt wanneer het het beste moment is om te oogsten. Volg onze nieuwsrubriek om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. En lees meer over onze plannen om aan natuurherstel te doen.