mobileLogo
Ekaterra Logo

Welzijnsacties

Zorgen voor onze medewerkers, hun families en de omgeving: daar gaan we voluit voor. Onze theeplantages zijn lichtende voorbeelden als het om de bescherming van arbeidsrechten gaat.

Infrastructuur voor de gemeenschap

Het welzijn van de mensen die in onze gemeenschappen wonen en werken hangt voor een groot deel af van de toegang tot woningen en tot sociale voorzieningen. We hebben een programma dat specifiek gericht is op het aanbod van veilige en goed onderhouden huizen. Het gaat in totaal om 12.000 verblijven verspreid over 112 dorpen.

We zorgden voor basisvoorzieningen in al die dorpen: toiletten die ze kunnen doorspoelen, verlichting op zonne-energie en beveiliging. We bouwden ook 50 dorpshuizen: schuilplaatsen waar bewoners terechtkunnen bij hevige stormweer. Op de belangrijkste gebouwen en infrastructuur plaatsen we bliksemafleiders. Met detectiesystemen schatten we aankomende stormen sneller en correcter in. Verwachten we een blikseminslag? Dan krijgt iedereen een waarschuwing op zijn mobiele telefoon, en een oproep om te verzamelen in een van die veilige schuilplaatsen.

Algemeen welzijn

We volgen de internationale normen rond mensenrechten en arbeidsrechten. De medewerkers op onze theeplantages verkiezen hun vertegenwoordigers op een democratische manier. Die vertegenwoordigers beslissen mee over hoe problemen op het werk of in het dorp worden aangepakt.

Er bestaan comités van dorpsoudsten, comités rond het welzijn van werknemers en een dignity enhancement committee dat als doel heeft om de levenskwaliteit nog te verbeteren. We leidden meer dan 1000 vertegenwoordigers op tot ambassadeur van de mensenrechten. Op onze welzijnsafdeling loopt een speciaal actieplan voor de veiligheid van vrouwen en jongeren om de kwetsbaarste mensen in onze gemeenschap te beschermen. Een veiliger en kwaliteitsvoller leven voor al onze medewerkers en hun families: daar gaan we voor.

Seksueel en gendergerelateerd geweld voorkomen
Seksueel en gendergerelateerd geweld voorkomen

Seksueel en gendergerelateerd geweld voorkomen

Om seksueel en gendergerelateerd geweld te voorkomen en aan te pakken, legden we heel duidelijke principes vast in een beleidsplan. We werken ook samen met lokale vzw's, de politie en de overheid om de problemen met geweld in bepaalde gemeenschappen kordaat aan te pakken. Wie slachtoffer werd, staan we bij. We hebben voltijdse begeleiders en een gespecialiseerde klinisch medewerker in dienst. Daarnaast kregen meer dan 200 collega's een opleiding tot vertrouwenspersoon om hulp te bieden op de werkvloer.

Financiële zelfredzaamheid

Geldzaken is in de meeste gezinnen een mannenzaak. We stimuleren de vrouwen en meisjes van onze gemeenschappen om meer betrokken te zijn bij de financiële zaken. Want die financiële zelfstandigheid is een belangrijke voorwaarde voor veiligheid. Gespecialiseerde organisaties helpen ons daarbij: - Digital Opportunities Trust - IDH – The Sustainable Trade Initiative - Keniaanse overheid - UN WOMEN - UNICEF - We women international Ook hebben we meer dan 900 jonge mensen opgeleid om sterker te staan op de arbeidsmarkt, en we coachten jongeren om succesvol hun start-ups te runnen. Meer dan 1500 mannen en vrouwen kregen een opleiding in financieel beheer. En meer dan 600 mensen leerden nieuwe IT-vaardigheden aan. In die groep die trainingen kreeg, zaten 1000 vrouwelijke landbouwers.

Onderwijs

Met ons initiatief ‘Adopt a School’ steunden we meer dan 9000 studenten in 23 dorpsscholen. We zorgen voor extra begeleiding rond schoolvakken, vaardigheden die ze nodig hebben in het leven en veiligheid.

Medewerkers met een beperking
Medewerkers met een beperking

Medewerkers met een beperking

ekaterra is een inclusief bedrijf, we omarmen diversiteit. Er ligt momenteel een plan op tafel om al onze theeplantages toegankelijk te maken. En we werken samen met kleine boeren om ook de toegankelijkheid van hun terreinen te verbeteren.

Mentaal welzijn
Mentaal welzijn

Mentaal welzijn

Ook de geestelijke gezondheid van onze medewerkers is belangrijk. Ze hebben toegang tot coaching. En we hebben een groep van 300 'welzijnskampioenen' opgeleid die op de werkvloer een aanspreekpunt en vertrouwenspersoon zijn voor collega's die problemen hebben of een luisterend oor zoeken. Heeft iemand dringende hulp nodig? Dan kan die terecht bij onze voltijdse welzijnsmanager en 3 welzijnsassistenten op het terrein.

Betere voeding voor onze gezinnen
Betere voeding voor onze gezinnen

Betere voeding voor onze gezinnen

Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers gezond en gevarieerd eten, kreeg iedereen een stukje grond voor een moestuin. Op onze theeplantages in Kenia bestaat ook het Kenya Workplace Support Initiative. Dat is een pilootproject in samenwerking met UNICEF, specifiek gericht op zwangere vrouwen en kersverse moeders om ervoor te zorgen dat ook hun kinderen de beste en juiste voeding krijgen. Voor dat project richtten we 6 opvangcentra voor moeders op waar ze terechtkunnen met vragen over onder andere borstvoeding.