mobileLogo
Ekaterra Logo

Vrouwenemancipatie

Vrouwen vormen het hart van ekaterra. We zijn er trots op dat we zo’n grote en sterke vrouwelijke vertegenwoordiging hebben op de hoogste managementniveaus. Ook bestaat 40% van de landbouwbevolking in ontwikkelingslanden uit vrouwen. Zij zijn meestal de sterke krachten achter de teelt en de pluk van onze thees theeën. Maar er is ook werk aan de winkel. Want in de wereld heerst er nog altijd een grote genderdiscriminatie en -ongelijkheid. Vrouwen worden harder getroffen door armoede, verdienen minder voor hetzelfde werk en zijn vaker het slachtoffer van gendergerelateerd geweld.

Bij ekaterra doen we er alles aan om een gezonde en veilige werkomgeving te bieden voor vrouwen. En we zorgen ervoor dat ze een goed leven kunnen hebben.

Daarmee willen we een voorbeeld stellen voor de rest van de thee-industrie. Heel wat partners zijn betrokken in onze initiatieven rond gendergelijkheid: onze collega’s zelf, theeproducenten, vrouwenrechtenorganisaties en lokale overheden.

We werken ook samen met liefdadigheidsorganisaties en ngo’s zoals Ethical Tea Partnership, Global Alliance for Improved Nutrition en Kenya Tea Development Agency.

Vrouwenemancipatie
Vrouwenemancipatie

Een van onze initiatieven is het langetermijnprogramma om partnergeweld en seksuele intimidatie op onze theeplantages en in het openbaar te voorkomen en aan te pakken.

Dat doen we samen met VN-organisaties, theeproducenten en ngo’s.

Met onze campagnes rond veiligheid bereikten we alleen al op onze plantages in Kenia meer dan 10.000 vrouwen. We betrekken ook jongens en mannen daarin en maken hen bewust van genderstereotypering en normen.

Dat initiatief vormde de basis voor de leidraad van UN Women: ‘A Global Women's Safety Framework in Rural Spaces’ .

Samen met het Ethical Tea Partnership en de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) voeren we campagnes rond goede voeding en hygiëne bij landbouwers, arbeiders en hun gezinnen. Vrouwen vormen een belangrijke doelgroep van dat Seeds of Prosperity-programma. Met het Kenya Tea Development Agency geven we trainingen aan vrouwen rond goede landbouwpraktijken. We helpen hen om spaar- en leenfondsen op te richten om vrouwen financieel onafhankelijker te maken. En we geven vrouwen opleidingen rond financiën en bedrijfsbeheer.

Hoe onze merken helpen

Met onze merken werken we hard in regio's waar het gebrek aan empowerment van vrouwen een belangrijke uitdaging is. Zo werkt ons merk JOKO sinds 2019 in Zuid-Afrika samen met People Opposing Women Abuse (POWA) om de stilte rond huiselijk geweld te doorbreken. In 2022 gebruikte JOKO de hashtag #EndDomesticSilence om vrouwen aan te moedigen zich uit te spreken. En om een omgeving te vinden waar ze worden gehoord, geloofd en gesteund.