mobileLogo
Ekaterra Logo

Een leefbaar loon

We willen de levensstandaard verhogen van iedereen die rechtstreeks goederen en diensten levert aan ekaterra. Hoe? Door ervoor te zorgen dat tegen 2030 iedereen een leefbaar loon of inkomen verdient.

Bloeiende gemeenschappen met duurzame bestaansmiddelen zijn dan ook een belangrijke stap naar een betere wereld.

Wat is een leefbaar loon of een leefbaar inkomen?
Wat is een leefbaar loon of een leefbaar inkomen?

Wat is een leefbaar loon of een leefbaar inkomen?

Een leefbaar inkomen is een inkomen dat mensen genoeg geeft om te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Denk aan voedsel, water, kleding, huisvesting, onderwijs, vervoer en gezondheidszorg. Het voorziet ook in een vrij besteedbaar inkomen en een buffer voor onverwachte gebeurtenissen. Het concept van een leefbaar loon is van toepassing op ingehuurde arbeiders, zelfstandige boeren en iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks producten helpt te verkopen.

Een einde maken aan armoede onder werkenden

In 2019 verdiende bijna 1 op de 5 werknemers niet genoeg om zich uit de extreme armoede te tillen. Dat gaat over meer dan 630 werkende mensen in armoede. En dat ondanks het feit dat ze voltijds werken om in hun levensonderhoud te voorzien. De Wereldbank schat dat de coronapandemie het aantal armen deed stijgen tot 800 miljoen. Door een leefbaar loon te betalen, zorgen we ervoor dat onze mensen een fatsoenlijke levensstandaard kunnen betalen. Waar ze ook werken.